Ruimte voor kennis, kunst en creativiteit

Wij geven veel ruimte aan kennis, kunst en creativiteit die ons leven verrijken in de vorm van goede locaties, geld en ondersteuning.

Creatief Voorschoten
Wij zijn trots op ons lokale, culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open dorp hoort een bruisend aanbod van kunst en cultuur. Kunst stelt vragen, verbeeldt werelden, verrijkt ons leven en geeft kleur aan ons bestaan. Cultuur draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen, ongeacht het inkomen van hun ouders, al jong toegang hebben tot kunst en cultuur. De gemeente moet dat aanbod actief ondersteunen en inwoners informeren over wat er op dat gebied gebeurt in Voorschoten.