Betaalbaar en veilig wonen

Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking veilig thuis kunnen wonen zolang zij willen. Door te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen, voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen en meer leeftijdsbestendige woningen. Waar nieuw gebouwd wordt, zal minimaal 30% sociale woningbouw zijn.

Een sociaal Voorschoten
GroenLinks kiest voor een Voorschoten waarin we eerlijk delen en iedereen meetelt. Jong en oud, arm en rijk, met en zonder beperking. Iedereen krijgt een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, menselijke zorg en het allerbeste onderwijs. Onze leefomgeving moet uitnodigen tot een gezonde leefstijl. Op school en daarbuiten krijgen kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.