Monique Lamers

Wethouder

Zolang als ik me herinner voel ik me deel van de wereld om mij heen; is de wereld een deel van mij. Deze is mooi, maar kent ook problemen. Graag zet ik mij in voor het mooier maken van de wereld. Ik heb mij in het verleden veel ingezet voor acties en maatschappelijk werk. Altijd was er daarbij de noodzaak, maar ook het plezier van samenwerken, de muziek, de humor en de voldoening van het deel zijn van de oplossing.

Ik ben getrouwd, heb volwassen kinderen en een kleinkind. Als docent heb ik gewerkt bij de vakgroep Theoretische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Daarna ben ik omgeschoold naar leerkracht basisonderwijs en met veel plezier geef ik nu les. 

Voorschoten is mijn dorp. Ik woon er met plezier en het is een eer en een genoegen om me er voor in te kunnen zetten. Het is ook leuk, leerzaam en inspirerend om samen te kunnen werken met Voorschotenaren.

GroenLinks is mijn partij. In 2002 werd ik lid, toen de moord op Pim Fortuyn voor mij het moment was om te staan voor je mening en zaken niet op hun beloop te laten. Ik zit sinds 2006 in de gemeenteraad van Voorschoten en ben fractievoorzitter sinds december 2008.

Sociaal en groen beleid is belangrijk voor een prettige en toekomstbestendige samenleving, Voor mij is het ook de manier om enorme uitdagingen als het verminderen van de opwarming van de aarde, het behoud van ecologische rijkdom, het beschermen van voorzieningen en de eerlijke verdeling van onze welvaart het hoofd te bieden. In de loop der jaren heb ik ook gemerkt hoe belangrijk het is om op te komen voor onze democratie, niet een perfect systeem maar wel het beste dat we hebben. Al met al zet ik mij via GroenLinks met plezier in voor Voorschoten. Eerst als raadslid en sinds kort als wethouder. Openbare ruimte, onderwijs, afval en duurzaamheid zitten o.a. in mijn portefeuille. Lees meer.