Marijke Kleijweg

Marijke Kleijweg

Voorzitter

Mijn naam is Marijke Kleijweg. Ik ben lid van GroenLinks sinds de oprichting daarvan en heb bijna vanaf het begin van GroenLinks allerlei functies bekleed binnen de partij. Achtereenvolgens was dat; steunfractielid, raadslid en een termijn daarvan fractievoorzitter, wethouder, statenlid en fractievoorzitter in de Staten van Zuid Holland. Daarnaast heb ik in kandidatencommissies gezeten voor Voorschoten en voor Zuid-Holland, zowel voor GroenLinks-lijsten als voor gemeentelijke en provinciale ‘vertrouwenscommissies’. Na de provinciale verkiezingen in maart 2015 ben ik teruggetreden uit de actieve politiek maar bleef lid van het bestuur van GroenLinks Voorschoten. Sinds 2018 ben ik voorzitter van dit bestuur. Los van GroenLinks ben ik eigenaar van Bureau Kleijweg, commissaris bij een woningcorporatie en voorzitter van een scoutinggroep.

Betrokken voel ik mij bij heel veel, ofwel bij het wel en wee van de samenleving als geheel. Maar vooral bij de mensen; de linkse kant van GroenLinks. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen dezelfde kansen en eenzelfde gespreid bedje krijgt aangeboden en dat wij sommige mensen en groepen een extra handje moeten helpen om hun kansen te vergroten. Toezicht bij een woningcorporatie past daar goed bij.
Betrokken voel ik mij ook specifiek bij kinderen en jongeren. Graag zou ik willen dat hun enthousiasme en het zien van kansen en mogelijkheden, meer ruimte krijgt. Ook zou ik graag zien dat de gemeente jongeren betrekt en zich inzet om ook voor jongeren een aantrekkelijk dorp te zijn.

Ik doe mijn best om niet onnodig te vervuilen en verspillen, omdat ik ervan ben overtuigd dat de natuur ons niet oneindig zal redden en onze technische mogelijkheden om verspilling en vervuiling teniet te doen niet toereikend en tijdig zullen zijn. Het is aan GroenLinks om een voorloper te zijn, hoe lastig dat soms ook is.