Mariette van der Kooij GroenLinks Voorschoten

Mariette van der Kooij

Lid Werkgroep Sociaal Domein en bestuurslid

Wat zou het mooi zijn wanneer de generaties na ons nog optimaal kunnen genieten van deze mooie aarde. En daar wil ik graag mijn kiezeltje aan bijdragen

Vanaf het begin van haar bestaan stem ik Groen Links (daarvoor PSP). Groen Links vaart een eigen(wijze) koers. Verder voel ik me er thuis vanwege het sociale aspect, omdat er niet alleen aandacht is voor het collectief, maar zeker ook voor het individu. Last but not least, omdat er grote nadruk wordt gelegd op groen en duurzaam.

Sinds 2013 wonen Jorrit en ik met veel plezier in Voorschoten. Wij hebben 3 kinderen, 5 kleinkinderen en border collie Sepp. Tot mijn pensionering ben ik werkzaam geweest bij Bislife, een weefselbank. Deze weefselbank is verantwoordelijk voor uitname, veiligheid, opslag, bewerking en distributie van humaan weefsel (cornea's, botweefsel, huid, hartkleppen e.d.)

In het verleden heb ik mij ingezet voor maatschappelijke organisaties en ben de barricades opgegaan voor in mijn ogen vermeend onrecht. Als lid van Amnesty International verricht ik hand- en spandiensten bij diverse activiteiten.

Wat zou het mooi zijn wanneer de generaties na ons nog optimaal kunnen genieten van deze mooie aarde. En daar wil ik graag mijn kiezeltje aan bijdragen.Monique heeft mij gewezen op het bestaan van 'Grootouders voor het Klimaat' en het is een voorrecht om met deze gemotiveerde opa's en oma's twee maal per maand voor de Tweede Kamer de politici op hun verantwoordelijkheden te wijzen, (inter)nationaal, maar ook zeker in de eigen buurt.

Vanuit de Sociaal Domein werkgroep hebben we regelmatig contact met maatschappelijke organisaties maar ook met individuele mensen die hulp behoeven. Op die manier hopen we de kwaliteit van leven in Voorschoten voor vooral vergeten of minder bedeelde groepen en individuen in kaart te brengen en mee te helpen daarvoor humane oplossingen te vinden.

Geweldig om met zulke gemotiveerde, enthousiaste Voorschotense Groen Linksers samen te werken.