Linda van der Zwaan

Commissielid Mens en Samenleving

Het Groene hoort bij het behoud van de wereld, verantwoording willen hebben voor de kleinkinderen en hun kleinkinderen zodat ze in een leefbare wereld kunnen leven.

Dat is niet alleen materieel, niet alleen een gezond milieu, maar ook een milieu waarbinnen plaats is voor elkaar. Het Linkse hoort bij solidariteit met de mensen die het minder hebben, bij emancipatie en bij gelijke rechten voor iedereen. Het hoort ook bij een wereld waarin niet de afkomst, maar de mogelijkheden centraal staan.

Wie schaarste heeft, weet dat hij moet zien te overleven. De dag van vandaag is belangrijk. Daarom is het vaak moeilijk om Groen en Links met elkaar te combineren. Het is prima om dat te doen vanuit de studeerkamer en de veiligheid van een goed inkomen, maar wie geen geld heeft, geen eten heeft voor zichzelf en zijn kinderen en moet vluchten voor zijn leven, die denkt niet aan Groen. Die denkt aan nu.

Daarom ben ik actief lid van GroenLinks. Groen en Links horen bij elkaar omwille van de toekomst van deze aarde, en omwille van de beschaving. Groen en Links horen bij elkaar en dat vergt een maximaal creatieve inspanning om beide doelstellingen te behalen.

In 2014 promoveerde ik op de uitvoering van de WMO. Kan het anders, minder bureaucratisch, geldbesparend en kan het leiden tot verhoging van geluk van mensen die een beroep doen op de WMO? Dat kan, zo heb ik kunnen aantonen. Daarnaast geef ik maatschappijleer op een middelbare school in Leiden.

De laatste tijd verricht ik in de werkgroep Sociaal Domein onderzoek naar de effecten van beleidsmaatregelen binnen de drie decentralisaties. Ik hoop daarmee mijn steentje te kunnen bijdragen.