Joop Bos GroenLinks Voorschoten

Joop Bos

Raadslid

Bij alle problemen die er zijn met klimaatverandering zijn er gelukkig ook heel veel creatieve oplossingen

Joop Bos is sinds zes jaar actief binnen GroenLinks Voorschoten. Hij zet zich in voor de werkgroep Wonen Ruimte en Groen. Joop is een bekende onder hardlopers en atletiekliefhebbers. Aan de hand van enkele vragen stellen we hem hier aan je voor.

Hoe lang woon je al in Voorschoten?
Ik woon al meer dan twintig jaar met veel plezier met mijn vriendin in Voorschoten. Het biedt ons alles: Binnen de Randstad is het een prettig rustig dorp met een goede treinverbinding naar de grote steden en op de fiets ben je ook snel aan het strand of in de duinen. Ons beider hobby is hardlopen en ieder jaar kopen we een jaarkaart voor De Horsten zodat we daar regelmatig onze rondjes kunnen lopen.

Wat doe je naast politiek?
Naast de politiek ben ik actief in de atletiek zowel als actieve hardloper en van tijd tot tijd als trainer. Bijvoorbeeld de onder beginnende lopers bekende ‘Hollen met Han’ training. Als vrijwilliger help ik regelmatig bij grote sport evenementen zoals EK Vrouwen voetbal, WK Triathlon. Maandagochtend kun je mij vaak vinden in De Ontdektuin achter de bibliotheek in Voorschoten.

Waarom ben je actief geworden in de lokale politiek?
Zes jaar geleden ben ik lid geworden van GroenLinks omdat ik het niet meer voldoende vond om eens in de vier jaar mijn stem uit te brengen. Door het bijwonen van vergaderingen raakte ik steeds meer betrokken en kreeg ook steeds meer in de gaten dat op lokaal niveau er ook veel belangrijke besluiten worden genomen en door de decentralisaties is dat enkel maar toegenomen. Toen mij anderhalf jaar geleden werd gevraagd of ik commissielid voor Wonen Ruimte en Groen wilde worden hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Het is trouwens ook zo dat de gemeentepolitiek zich niet beperkt tot de lokale gemeente, er is veel regionaal overleg en regelmatig raakt landelijke en lokale politiek elkaar, bijvoorbeeld met de Klijnsma-gelden voor armoedebestrijding of de energietransitie met van het gas af.

Wat wil je bereiken?  
Bij alle problemen die er zijn met klimaatverandering zijn er gelukkig ook heel veel creatieve oplossingen. Ik ga regelmatig naar bijeenkomsten waar het thema duurzaam bouwen, circulair ontwerpen of energietransitie is en het is altijd een opkikker om een groot aantal bevlogen mensen te spreken met ideeën over hoe het anders kan. Om ideeën die de klimaatdoelstellingen helpen te halen de ruimte te geven en realisatie mogelijk te maken vind ik geweldig.