Fer von der Assen

Fer von der Assen

Voormalig raadslid

Ik ben geboren in Rotterdam op 14 maart 1948. Ik ben jurist en heb jarenlang gewerkt voor de Rijksoverheid in diverse functies op het gebied van natuur- en landschapsbehoud. Mijn laatste functie was die van Landbouwraad in Oost-Afrika. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen (en inmiddels drie kleinkinderen). Sinds 1986 wonen mijn echtgenote en ik in Voorschoten, in de wijk Noord-Hofland. Eind 2005 ben ik met vervroegd pensioen gegaan en sindsdien ben ik actief geweest als juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk Voorschoten, vrijwilliger bij de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, voorzitter van het Voorschotens Vocaal Ensemble, lid Commissie planologie van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en secretaris van de Stichting Musica Antica da Camera. Na jarenlang op GroenLinks gestemd te hebben (daarvoor op PPR) heb ik me eind 2007 aangemeld als lid van de steunfractie en ben ik in maart 2008 voor GroenLinks burgerlid geworden van de commissie Wonen, Ruimte en Groen. Sinds maart 2014 ben ik raadslid met als portefeuille wonen, ruimte, groen en burger en bestuur.

Ik voel me persoonlijk zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken op wereldschaal, zoals migratie, klimaat, biodiversiteit en eerlijke handel, maar ook bij de inrichting van onze maatschappij op lokaal niveau, zoals het behoud van de polders rondom Voorschoten (geen Rijnlandroute!), de waterkwaliteit in onze singels, de huisvesting van jongeren en de zorg voor onze oudere inwoners. Ik heb mijn leven lang grote belangstelling gehad voor de natuur en ik ben ook heel graag buiten. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke en moderne muziek. Ik speel piano en houd van boeken.

Ik kies voor GroenLinks vanwege het typisch groene, linkse en vrijzinnige geluid van deze partij. Wij onderscheiden ons daarmee van andere linkse partijen als PvdA en SP, die een smalle materiële invulling van vooruitgang voorstaan. GroenLinks staat voor een breder welvaartsbegrip, waarin gezondheid, onderwijs en milieu -allemaal moeilijk in geld uit te drukken-  zwaarder worden aangeslagen dan economische groei. Daarnaast vind ik het van groot belang dat de partij zich uitdrukkelijk bezighoudt met de toekomst van onze planeet. In deze crisistijd moeten we niet nog meer bezuinigen op de collectieve uitgaven, maar veel meer investeren in duurzaamheidsprojecten zoals woningisolatie, opwekking van zonne- en windenergie, projecten die direct zinvolle banen scheppen en tot een schoner Nederland en een duurzamer wereld leiden. Ik ben ervan overtuigd dat we als partij een ijzersterk verhaal hebben en dat we met onze idealen een veel grotere vertegenwoordiging in de landelijke en plaatselijke politiek verdienen.