Daphne van Es GroenLinks Voorschoten

Daphne van Es

Commissielid Wonen, Ruimte en Groen

Iedereen draagt een verantwoordelijkheid richting elkaar en richting onze leefomgeving

In 2012 ben ik samen met mijn partner in Voorschoten komen wonen. Na een aantal jaren gewoond te hebben in Boschgeest, hebben we het nu erg naar ons zin in Noord-Hofland. Fijn aan Voorschoten vind ik het dorpse karakter, de gezelligheid en de rustige en groene omgeving.

Oorspronkelijk kom ik uit de kop van Noord-Holland. In mijn studententijd ben ik naar de Leidse regio vertrokken. Ik heb onder andere Bestuurskunde en 'Conflict Studies and Human Rights' gestudeerd, maar ben nu werkzaam als junior app developer. Hiernaast ben ik als vrijwilliger actief voor Rank a Brand, een website die het beleid van merken vergelijkt op arbeidsomstandigheden, milieu en klimaat.
Ik ben van mening dat wij als mensen een verantwoordelijkheid dragen richting elkaar en richting onze leefomgeving. Dit is allesomvattend. Het geldt voor zowel de afwegingen die we als burgers maken in ons dagelijks leven, als voor politieke afwegingen. Bovendien geldt het op allerlei niveaus: niet alleen internationaal en nationaal, maar zeker ook lokaal.
GroenLinks zet zich actief in voor het eerlijker verdelen van onze welvaart en voor het vergroenen van onze economie, onder andere door te investeren in duurzame energie. Deze idealen zijn ook in Voorschoten hard nodig! De voorgenomen bezuinigingen op veel voorzieningen en de aantasting van onze polders en andere groene gebieden, zetten juist die zaken onder druk die het leven in Voorschoten zo prettig maken voor veel mensen.
Specifiek wil ik me de komende vier jaar inzetten voor:
  • De aanwezigheid van genoeg sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen
  • De eerste stappen zetten richting een energie-neutraal Voorschoten in 2030.