Albert Deuzeman GroenLinks Voorschoten

Albert Deuzeman

Raadslid

Voorschoten verdient een sterke gemeente die niet tegenover haar burgers staat, maar ernaast.

Wonen in Voorschoten is een voorrecht. Niet alleen omdat het dorp prachtig groen is, maar ook vooral vanwege de Voorschotenaren: de onderlinge behulpzaamheid en de grote inzet voor verenigingen maken van Voorschoten een thuis. Een plek waar mijn kinderen veilig op kunnen groeien in een prikkelende omgeving.

Het is voor dat Voorschoten dat ik mij in wil zetten in de gemeenteraad. Als telg uit een sociaal betrokken domineesgezin heb ik van jongs af aan interesse gehad in politiek; in de zoektocht naar de betekenis van rechtvaardigheid, vrijheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid in een snel veranderende wereld. Op lokaal niveau worden die vragen heel concreet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand in Voorschoten in de steek wordt gelaten? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen, zonder al het waardevolle groen op te offeren? Hoe ziet Voorschoten eruit na de energietransitie?

De gemeente beantwoord deze vragen niet alleen, maar speelt sturend, ondersteunend of controlerend een belangrijke rol. Voorschotenaren moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente met hen mee denkt, hun belangen bewaakt en waar nodig ingrijpt. Dat vertrouwen is geschaad door financiële problemen, geschonden afspraken en gebrekkige handhaving. Net nu inspiratie en ambitie hard nodig zijn, worden burgers soms moedeloos. Maar dat betekent niet dat de gemeente zich maar moet terugtrekken, want een samenleving waar veel van wordt gevraagd heeft behoefte aan een sterke gemeente die kan bijspringen waar dat moet. Voorschoten verdient een sterke gemeente die niet tegenover haar burgers staat, maar ernaast. Een slagvaardige gemeente, die haar eigen zaken op alle terreinen op orde heeft. Hier wil ik de komende vier jaar aan werken.