In 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Voorschoten zullen we tot een besluit moeten komen hoe we de verkiezingen in gaan: zelfstandig of met een gezamenlijke en gecombineerde lijst. Na een eerste proef van gezamenlijk campagne voeren heeft een stuurgroepje bestaande uit fractievoorzitters en voorzitters van GroenLinks en PvdA een tijdlijn opgesteld. Een tijdlijn om te komen tot een besluit over hoe we de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in zullen gaan. Eind 2024 moet dit duidelijk zijn. En in geval van een gezamenlijke lijst willen we ook vastgelegd hebben hoe de lijst eruit komt te zien qua verdeling van PvdA’ers en GroenLinksers. We hebben immers te maken met partijen van ongelijke grootte.

In het stappenplan staat:
- Meer samenwerking en betere afstemming tussen de raadsfracties
- Themabijeenkomst voor leden om do’s en don’ts, omvang en tempo en andere aandachtspunten m.b.t. een verdere samenwerking uit te diepen. Dit gaat zowel binnen GroenLinks als binnen de PvdA gebeuren.
- Gezamenlijke ontspannen ledenontmoeting van PvdA’ers en GroenLinksers, in de zomer.
- De ervaringen en gesprekken meenemend; voorbereiden van een voorstel tot besluit voor de beide ALV’s.
- Besluiten door ALV’s in november/ december.

Wij vinden het van groot belang om zoveel mogelijk leden te horen en opvattingen, overwegingen, reserves en enthousiasme mee te kunnen nemen in verdere ontwikkelingen.

KOM OOK OP 13 APRIL

Je hoeft niet heel goed ingevoerd te zijn in het onderwerp, je hoeft ook niet heel gemakkelijk te kunnen praten of anderen te kennen. De bijeenkomst is zo georganiseerd dat iedereen mee kan doen.