Algemene Leden Vergadering

De najaars-ledenvergadering staat in het teken van de plannen voor het komende jaar.

20:00 Opening

 • Plannen voor 2020 van: 
  • Clean up groep – coördinator?
  • Communicatiegroepje - Paul
  • Leesgroep - Linda
  • Impressie groep – Michiel
  • de werkgroep Groen - Joop
  • de werkgroep Sociaal Domein – Linda of Johan?
  • de wethouder - Monique
  • de fractie - Johan
  • bestuur - Marijke 
 • Begroting 2020
 • Notulen van de ALV  van 20-02-2019 
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Locatie

Aletta Jacobsplantsoen 97
Voorschoten
Nederland